Haydovchi faoliyatining psixologik asoslari (1-dars) Ҳайдовчи фаолиятининг психологик асослари

79
ildambek
ildambek535

  Batafsil: https://ildambek.uz/avtotest/​
  Youtube: http://bit.ly/IldambekMedia​
  Sayt: https://ildambek.uz​
  Facebook: https://www.fb.com/ildambek​

  Telegram: https://www.t.me/ildambek​

  0:00​ Haydovchining axborot sezish kanallari
  3:00​ Ruhiy jarayonlar haqida tushincha
  7:57​ Diqqat va uning xususiyatlari
  11:11​ Diqqat chalg’ishing asosiy alomatlari
  11:56​ Diqqat chalg’ishining sabablari
  14:28​ Nerv tizimining xususiyatlari va temperament
  17:05​ Hissiyot va idrokning avtotransport vositasi boshqaruviga ta’siri
  19:15​ Insonning psixologik sifatlari
  21:21​ Qabul qilingan axborotni haydovchi tomonidan tahlil qilinishi
  23:31​ Harakat xavfsizligini ta’minlashda muhim omil bo’ladigan vaziyatning rivojlanishini sezish
  24:46​ Xavfni va tezlikni his qilish
  26:06​ Avtotransport vositasini boshqarish jarayonida yagona va aniq qaror qabul qilish ko’nikmasi
  27:31​ Mukammal haydovchida bo’lishi kerak bo’lgan sifatlar
  28:41​ Avtotransport vositasini xavfsiz boshqarishda haydovchining maqsadi va uning uchun muhim bo’lgan qadryatlar
  29:23​ Xavfsiz boshqarishning muhimligi
  _*Ҳайдовчининг ахборот сезиш каналлари
  *Руҳий жараёнлар ҳақида тушинча
  *Диққат ва унинг хусусиятлари
  *Диққат чалғишинг асосий аломатлари
  *Диққат чалғишининг сабаблари
  *Нерв тизимининг хусусиятлари ва темперамент
  *Ҳиссиёт ва идрокнинг автотранспорт воситаси бошқарувига таъсири
  *Инсоннинг психологик сифатлари
  *Қабул қилинган ахборотни ҳайдовчи томонидан таҳлил қилиниши
  *Ҳаракат хавфсизлигини таъминлашда муҳим омил бўладиган вазиятнинг ривожланишини сезиш
  *Хавфни ва тезликни ҳис қилиш
  *Автотранспорт воситасини бошқариш жараёнида ягона ва аниқ қарор қабул қилиш кўникмаси
  *Мукаммал ҳайдовчида бўлиши керак бўлган сифатлар
  *Автотранспорт воситасини хавфсиз бошқаришда ҳайдовчининг мақсади ва унинг учун муҳим бўлган қадрятлар
  *Хавфсиз бошқаришнинг муҳимлиги
  #avtotest​ #videodars​ #haydovchi​ #1_dars

  Комментарии

  Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.